הוסף למסך הבית

שי ראש השנה תשע"ח

עמיתים יקרים,


במהלך חודש אוגוסט 2017, נטעין את שי ראש השנה תשע"ח, ע"ס 310 ₪ לסוהרים ו - 410 ש"ח לגמלאים, ע"ג כרטיס ההטבות של הקרנות.


לתשומת ליבכם: אנא וודאו כי כרטיסכם לא טעון בסכום הגבוה מ - 650 ₪ לסוהרים ו - 550 ש"ח לגמלאים, וזאת ע"מ שהשי יוטען בכרטיסכם ללא עיכוב.


עמית שלא יהיה לו מקום פנוי ע"ג הכרטיס, השי לא יטען.

שנה פונטים