הוסף למסך הבית

קרנות הסוהרים מברכת את גונדר אשר וקנין לרגל המינוי לתפקיד סגן נציבה

קרנות הסוהרים מברכת את גונדר אשר וקנין

לרגל המינוי לתפקיד סגן נציבה

 

בברכה,
עו"ד חיים שמולביץ' תג"ד (גימ') נשיא קרנות הסוהרים

עו"ד משה זאבי גנ"מ (גימ') מנכ"ל קרנות הסוהרים

שנה פונטים