הוסף למסך הבית

הארכת הסכם ביטוח שיניים עם חברת הפניקס

מכרז ביטוח השיניים הנוכחי הוארך עד לתאריך ה-31/7/2017 וזאת ע"מ שחברת הביטוח הפניקס הזוכה במכרז החדש תוכל להיערך לקראת מתן שירות ע"פ תנאי המכרז החדש.

שנה פונטים