הוסף למסך הבית

ביטוח שיניים בחברת הפניקס

עמיתים יקרים,

1. חברת הפניקס זכתה במכרז לביטוח שיניים ל – 8 שנים הבאות.

2. תקופת הביטוח החלה ב – 01.08.2017.

3. ההצטרפות לביטוח לעמית ובני משפחתו תסתיים ב – 28.02.2018.

4. את הפוליסה ניתן לראות באתר תחת לשונית ביטוחים – ביטוח שיניים.

5. טפסים להצטרפות לסוהרים ולגמלאים ניתן להוריד באמצעות אתר תחת לשונית ביטוחים – ביטוח שיניים.

6. את הטופס הממולא יש לשלוח לחברת הביטוח ולוודא הגעה וניכוי מהשכר.

7. לנוחיותכם רצ"ב קישור לצפייה בפוליסה והורדת הטפסים: http://ips-kranot.co.il/…/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%…/

8. לידיעתכם.

שנה פונטים