הוסף למסך הבית

נקודות וירטואליות

בתאריך 01/01/2017 הוקצו נקודות וירטואליות על פי החלוקה הבאה:

א. סניפי רשת חברת H&O- 6,000 נקודות וירטואליות לחציון.

ב. סניפי רשת המשביר לצרכן – 3,000 נקודות וירטואליות לחציון.

ג. סוהרים בעלי 4 ילדים ומעלה - רשת H&O- כרטיסי ההנחות הוטענו בנוסף ב-1,000 נקודות וירטואליות נוספות לחציון לרכישה ברשת H&O. וברשת המשביר לצרכן - כרטיסי ההנחות הוטענו בנוסף ב-1,000 נקודות וירטואליות נוספות לחציון לרכישה ברשת המשביר לצרכן.